Inwestowanie w fundusze coraz bardziej ryzykowne?

Według Polaków inwestujących w fundusze inwestycyjne niewielkie sumy pieniędzy, taka forma pomnażania kapitału staje się coraz bardziej ryzykowna. Odzwierciedleniem tych nastrojów jest największa od 2008 roku różnica kapitałów napływających do funduszy i wypływających z nich.

W sierpniu tego roku różnica ta wyniosła 2,3 miliarda złotych na korzyść wykupu, czyli o taką kwotę inwestorzy wyjęli z funduszów więcej, niż do nich włożyli.

Czy może to być początek kryzysu na rynku funduszy? Absolutnie nie. Świadomi inwestorzy zamiast całkowicie wycofywać się z rynku funduszy, po prostu alokują swoje jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego, obligacji i papierów dłużnych, które są po prostu znacznie bezpieczniejsze i bardziej odporne na wszelkie zawirowania na giełdach światowych.

Dlatego też największe zawirowania odczuli inwestorzy, którzy kilka lub kilkanaście miesięcy temu zainwestowali w fundusze akcyjne. Znaczna przecena na giełdzie sprawiła, że Ci, którzy w porę nie alokowali swoich jednostek stracili sporo. Ci natomiast, którzy dziś wykupili jednostki w funduszach akcyjnych, po przecenie, będą mogli w przyszłości liczyć na spore zyski. Pamiętajmy jednak, ze sytuacja na rynkach jest wciąż niepewna i wszelkie inwestycje mogą zostać okupione stratami.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Skomentuj

Imię

Email

Strona www

Poprzedni
«
Następny
»