Kredyt hipoteczny BRE Banku

BRE Bank de facto nie oferuje tanich kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych. Na tego typu działalność i klientów zorientowane są dwie odrębne agendy BRE Banku: mBank i Multibank. O ofercie obu tych instytucji napisaliśmy w odrębnych tekstach, zaznaczając w obu przypadkach wady i zalety poszczególnych instytucji, które w świadomości wielu klientów sektora bankowego funkcjonują jako niezależne banki.

Sama instytucja macierzysta natomiast bardzo chętnie udziela kredytów hipotecznych dla przedsiębiorstw. Oczywiście zasady tutaj są nieco inne niż w przypadku kredytów hipotecznych udzielanych klientom indywidualnym, jednak nawet w tutaj można zauważyć pewne cechy wspólne, które są charakterystyczne wyłącznie dla BRE Banku i jego agend.

Chodzi o specyficzne, profesjonalne podejście, w którym w zasadzie nie istnieją żadne arbitralnie nieprzekraczalne zasady. Wszystkie kredyty hipoteczne BRE Banku i instytucji powiązanych są w szerokim zakresie negocjowalne, co niewątpliwie wpływa na ich popularność i postrzeganie jako najbardziej elastycznych produktów kredytowych tej klasy.

W jakiej walucie?

Kredyt hipoteczny BRE Banku, podobnie jak w pozostałych instytucjach stowarzyszonych, można zaciągać w złotówkach i wielu walutach obcych, przy czym oczywiście warto pamiętać, że w takim wypadku zmieni się także zdolność kredytowa i maksymalna kwota kredytu- dotyczy to zawsze, nie tylko w BRE Banku, tak firm, jak i klientów indywidualnych.

To, co wyróżnia kredyty hipoteczne BRE Banku i jego agend to elastyczne dostosowywanie do potrzeb klienta, choć we wszystkich przypadkach oczywiście elastyczność ta może być w różny sposób ograniczana.

Nawet w obrębie samego BRE Banku można wyróżnić kilka typów kredytów hipotecznych, które bank przydziela według wielkości przedsiębiorstwa. Różnią się one wieloma regulacjami, także tymi, które dotyczą kosztów kredytów czy funkcjonujących zabezpieczeń, z oczywistym dla BRE banku zastrzeżeniem, że wszystkie postanowienia umowy są w pewnym stopniu negocjowalne.

Daje to oczywiście przedsiębiorcom dostęp do elastycznych, a jednocześnie predefiniowanych kredytów hipotecznych, które z różnych względów są już w swojej konstrukcji jak gdyby optymalnymi rozwiązaniami, poprzez fakt, że uwzględniają jednocześnie i potrzeby, i możliwości przeciętnego przedsiębiorstwa, które zaliczane jest do danej grupy docelowej.

Kredyty hipoteczne BRE banku, choć reklamowane zdecydowanie mniej intensywnie, aniżeli podobne produkty konkurencji, wciąż stanowią grupę produktów wzbudzających zainteresowanie przedsiębiorców. Jest to bez wątpienia zasługą wypracowywanej od niemal dwudziestu lat opinii banku profesjonalnego, adresowanego do konkretnej grupy odbiorców, nowoczesnego, a jednocześnie stabilnego- BRE Bank rzadko zmienia swoją ofertę, co dowodzi tego, że od początku jest ona przygotowana rozsądnie i z myślą o biznesie, któremu częste i radykalne zmiany najczęściej nie wychodzą na dobre.

W świadomości wielu przedsiębiorców w zasadzie nie ma alternatywy dla kredytu hipotecznego BRE banku. W rzeczywistości można znaleźć kilka ofert, które mogą stanowić poważną konkurencję, jednak jeśli chodzi o całościowe porównanie oferty kredytów hipotecznych do BRE Bank w sektorze przedsiębiorstw utrzymuje dość duża przewagę nad konkurencją.

To doskonały przykład na to, że nie w promocji poszczególnych produktów tkwi siła banku, ale w opinii wypracowanej w kontaktach z milionami klientów, co zresztą czuje się podczas rozmowy z doradcą klienta, który doskonale zna potrzeby swoich rozmówców.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Skomentuj

Imię

Email

Strona www

Poprzedni
«
Następny
»