Kredyt hipoteczny PKO “Własny kąt”

kredyt-hipoteczny-pko

Kredyt hipoteczny PKO Własny kąt jest jednym z najpopularniejszych kredytów mieszkaniowych na polskim rynku. Jest to związane głównie z silną marką banku i zaufaniem, jakim darzą bank stali klienci. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż kredyty z PKO udzielane są na całkiem przyjaznych warunkach.

Dla kogo ten kredyt? Oczywiście dla klientów indywidualnych, którzy mają zdolność jego spłacenia (razem z odsetkami). Kredyt mieszkaniowy z PKO otrzymamy zatem po wykazaniu naszej zdolności kredytowej. To jednak warunek konieczny do spełnienia w każdym banku.

Na co kredyt hipoteczny z PKO? “Własny kąt” może sfinansować praktycznie wszelkie nasze potrzeby mieszkaniowe. Kredyt z PKO może zostać wykorzystany na:


* budowę, dokończenie budowy, wykończenie i wyposażenie, remont, nadbudowę, rozbudowę: domu jednorodzinnego, mieszkania, garażu lub miejsca postojowego, a także budowę domu na działce rekreacyjnej;
* nabycie: domu jednorodzinnego, mieszkania, budynku lub pomieszczenia niemieszkalnego w celu przebudowy na mieszkalne, działki budowlanej, garażu lub miejsca postojowego;
* zakup, zagospodarowanie działki rekreacyjnej;
* przebudowę pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne;
* nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej;
* zmianę lokatorskiego prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
* zmianę lokatorskiego prawa lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu na prawo odrębnej własności;
* spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku;
* refinansowanie kosztów poniesionych na ww. cele;
* inne cele związane z zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych.

Jak spłacać kredyt hipoteczny w PKO?
Bank daje nam możliwość spłaty kredytu “Własny kąt” zarówno w ratach równych jak i malejących. Mamy także możliwość zmiany tryby spłaty a także waluty kredytu w trakcie jego spłaty.

Formy zabezpieczenia kredytu
Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na finansowanej lub innej nieruchomości. Jest to zabezpieczenie docelowe, jednak do czasu uzyskania prawomocnego wpisu hipoteki zabezpieczeniem kredytu może być:
1. weksel
2. poręczenie majątkowe
3. inne formy zabezpieczeń akceptowane przez bank

Waluta kredytu mieszkaniowego może być wyrażona zarówno w polskich złotych jak i w dolarach, euro, funtach czy frankach szwajcarskich.

Wysokość kredytu hipotecznego w PKO może wynosić nawet do 100% wartości nieruchomości, a okres spłaty można rozłożyć na okres do 40 lat.


kredyt-gotowkowy-pozyczka

OPŁATY I PROWIZJE przy kredycie hipotecznym PKO Własny kąt

1) Opłata przygotowawcza za rozpatrzenia wniosku oraz przygotowanie i zawarcie umowy o udzielenie kredytu/pożyczki:

* będącego kredytem konsumenckim* – 50,00 zł
* nie będącego kredytem konsumenckim – 0,00 zł

2) Udzielenie kredytu – od kwoty kredytu/pożyczki:

* na refinansowanie – 0%
* na pozostałe cele: od 0% do 3,5%

3) Wcześniejsza całkowita spłata kredytu/pożyczki (z wyłączeniem kredytów i pożyczek podlegających ustawie o kredycie konsumenckim*) – od kwoty spłaty:

* ze zmienną stopą procentową 1,5% nie mniej niż 200 zł
* ze stałą stopą procentową 2% nie mniej niż 200 zł

4) Zmiana waluty kredytu/pożyczki – od kwoty aktualnego zadłużenia od 0,8%
5) Oszacowanie wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu lub pożyczki hipotecznej od każdej nieruchomości 200,00 zł
6) Inne czynności wykonane na wniosek klienta związane ze zmianą postanowień umowy kredytu mieszkaniowego wymagające sporządzenia aneksu do umowy – 150,00 zł
7) Inne czynności wykonywane na życzenie klienta lub za klienta – 50,00

* Dotyczy tylko kredytów/pożyczek w kwocie do 80.000 zł

Oprocentowanie
Oprocentowanie kredytu jest zmienne lub stałe (tylko w przypadku kredytów w PLN). Oprocentowanie ustalane jest indywidualnie w Oddziale PKO Banku Polskiego.


Bilansowanie kredytu mieszkaniowego
Bilansowanie kredytu mieszkaniowego Własny Kąt oszczędnościami gromadzonym na Rachunku Oszczędnościowo – Rozliczeniowym pozwala na obniżenie płaconych odsetek. Aby z niego skorzystać wystarczy posiadać rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy oraz ustalić wspólnie z PKO BP limity (górny i dolny) na ROR. Bilansowanie kredytu oszczędnościami działa w sposób następujący:

* jeżeli środki znajdujące się na ROR są wyższe od ustalonego limitu górnego – nadwyżka przekazywana jest na rachunek bilansujący
* środki znajdujące się na rachunku bilansującym każdego dnia powodują, obniżenie podstawy do obliczania odsetek , a tym samym zmniejszają koszt spłaty kredytu.

Z bilansowania kredytu oszczędnościami mogą skorzystać osoby zaciągające kredyt w PLN. Opcja bilansowania działa w okresach trzyletnich.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Skomentuj

Imię

Email

Strona www

Poprzedni
«
Następny
»