Inwestowanie w fundusze coraz bardziej ryzykowne?

inwestor

Według Polaków inwestujących w fundusze inwestycyjne niewielkie sumy pieniędzy, taka forma pomnażania kapitału staje się coraz bardziej ryzykowna. Odzwierciedleniem tych nastrojów jest największa od 2008 roku różnica kapitałów napływających do funduszy i wypływających z nich.
W sierpniu tego roku różnica ta wyniosła 2,3 miliarda złotych na korzyść wykupu, czyli o taką …

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Artykuł pojawił się w działach Inwestycje