W banku PKO coraz nowocześniej

PKO BP jest bankiem, który w swojej ponad dziewięćdziesięcioletniej tradycji stał się symbolem polskiej bankowości. Ściśle związany z odzyskaniem niepodległości nie zawiesił działalności także w okresie drugiej wojny światowej, aby w okresie PRL stać się hegemonem polskiej bankowości i z impetem wpaść w nową epokę.
Lata dziewięćdziesiąte należały bezsprzecznie do PKO …

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Artykuł pojawił się w działach Blog, PKO